Att lägga golv kan även en amatör men hur?

  • 01 Nov, 2021

Bra förberedelser är avgörande

Innan du sätter igång att lägga golv skall du säkerställa att underlaget är plant. Det skall dessutom vara fast och torrt och så skall det naturligtvis vara helt rent. Ojämnheter kan spacklas bort och för undergolvet finns speciellt material som kan användas för ändamålet. När underlaget är torrt kan man lämpligen lägga ut en fuktskyddsmatta för att hindra fukt från att stiga up i golvet. Sedan skall stegljudsisoleringen läggas ut för att ta bort mindre ojämnheter och på så sätt förhindra att det blir ett knarrande golv. Sedan är det dags att lägga det nya golvet ovanpå.

Dags att lägga ut golvet

Ett massivt trägolv är både miljövänligt och ljuddämpande men det finns många olika versioner såsom rutor eller avlånga plankor så själva läggmetoden kan variera. Du bör därför antingen få exakt professionellt råd eller lämna över arbetet åt just en golvläggare. Golvet kan ju bestå av olika material som kräver specialkunskap. Här följer några för och nackdelar med olika material. Natursten kräver minimalt underhåll, men blir kallt. Laminat är prisvärt och slitstarkt, men kan föra med sig oljud. Vinyl är slitstarkt och formbart, men känns kallt. Linolium är miljövänligt och plattor är lätta att lägga, men på rulle är det svårt. Detta var en översiktlig sammanfattning. Ta råd eller professionell hjälp för mer detaljerad information.