Så kan du lägga markisolering

  • 16 Jul, 2023

Marksisolering

Om du ska bygga ett nytt hus från grunden är det A och O med bra markisolering. Därför bör bara någon som är fackmannamässigt utbildad göra det. En populär metod är att använda platta på mark. Det beror på att den metoden är väldigt effektiv. Då består husgrundens yttre isolering av något som kallas för cellplast.

Vad är egentligen markisolering?

Markisolering är ett ganska brett begrepp som kan stå för flera olika saker. Du kan till exempel isolera med cellplast i mark på flera olika sätt. Du kan bland annat isolera under betongplattor eller under en krypgrund.

Vill du ha hjälp att bygga en fastighet bör du alltid kontakta ett företag som tar sig an markarbeten. De brukar alltid komma ut på en första inspektion för att bilda sig en uppfattning om vad som behöver göras. Sedan kan du be om en första offert.

Så fungerar markisolering under betongplattor

Om du hör begreppet markisolering så handlar det förmodligen om isolering under betongplattor. Då lägger man ut flera olika lager av cellplast. Tjockleken beror på fastigheten. Du behöver till exempel inte samma isolering för ett garage som för ett bostadshus.

Markarbeten är verkligen något som kräver att du har huvudet på skaft. Du måste se till att måtten blir rätt och att isoleringen sitter där den ska. Om du jobbar med markarbeten kan det därför vara fördelaktigt att träna hjärnan regelbundet. Det finns till exempel roliga spel som ordel som du kan spela varje dag

Vad kostar en sådan typ av isolering?

Så vad kostar det egentligen att göra denna typ av isolering? Det beror först och främst på tjockleken av isoleringen. Du kan dessutom välja olika typer av cellplast med varierande kvalitet. Ju bättre kvalitet desto mer stiger priserna. Om du ska isolera en betongplatta på 100 kvm kan du räkna med att det kommer att kosta kring 20 0 kronor.

Om det finns risk för tjälisolering

Ibland finns det risk för tjälskador. Det betyder att marken lyfter sig. Om det finns risk för tjälskjutning bör man ta höjd för det direkt. Du måste då gräva så långt ner att marken är frostfri. Det andra alternativet är att du isolerar tillräckligt bra. Om du då använder dig av markisolering gräver du från ytterväggen och sedan ner på djupet.

När man har grävt en halvmeter ner lägger man också ett tjockt lager med grus eller sand. Sedan lägger man på markisoleringen över själva gruset. Om du använder cellplast i detta läge bör det vara minst 1 decimeter tjockt. Annars finns det risk att värmen inte hålls kvar i marken.

Är man helt säker på att det inte kan förekomma tjälskjutning på marken så behövs det inte heller någon isolering. Här gäller det att rådfråga en kompetent byggfirma som kan se på marken. Det finns många kompetenta firmor som sysslar med markarbete runt om i Sverige. Du kan alltså söka upp en passande firma där du bor och be dem komma ut och titta. Det är första steget mot ny markisolering.