Tips till dig som ska bygga trall

  • 10 Apr, 2023

Bygga trall

Att bygga trall är ett roligt och givande projekt som resulterar i en funktinell och estetiskt tilltalande uteplats. Trallen kan placeras intill huset eller nere vid vattnet i anslutning till din flytbrygga. Här ska vi gå igenom hur du bygger en trall som passar din tomts förutsättningar.

Bygga trall steg-för-steg

Steg 1:Planera och förbered

Innan du börjar bygga din trall behöver du planera och förbereda marken. Du bör välja en plats som är jämn och har tillräckligt med utrymme för trallen. Rensa bort all vegetation och rötter från marken och se till att det inte finns några hinder som stenar eller träd som kan påverka byggprocessen.

Steg 2:Bygg ramen

Bygg ramen för trallen genom att använda tryckbehandlat trä. Mät och markera området där trallen kommer att ligga och använd sedan träreglar för att skapa en ram runt området. Se till att ramen är rak och jämn genom att använda ett vattenpass.

Steg 3:Gräv ner markduken

Gräv ner en markduk inuti ramen för trallen. Markduken kommer att hjälpa till att förhindra att ogräs och växtlighet växer upp genom trallen. Säkra markduken på plats genom att använda marknålar eller träpinnar.

Steg 4:Lägg stödbalkar

Lägg ut stödbalkarna på markduken med avstånd på ca 40 cm mellan varje balk. Säkra stödbalkarna på plats genom att använda skruvar eller spik. Se till att stödbalkarna är jämnt fördelade och i samma nivå.

Steg 5:Lägg ut trallbrädor

Lägg ut trallbrädorna på stödbalkarna med avstånd på ca 5 mm mellan varje bräda. Se till att brädorna är raka och att de ligger i samma nivå. Använd spik eller skruv för att fästa brädorna på plats. Fortsätt att lägga ut brädorna tills hela ytan är täckt.

Trimma kanterna och städa upp och behandla trallen

När alla trallbrädor är på plats,trimma eventuella överhängande kanter eller trimma brädorna för att anpassa dem till den önskade formen. Städa upp runt området genom att ta bort eventuella spillbitar eller skräp.

Då din trall kommit på plats är det viktigt att behandla den för att skydda den mot väder och vind. Applicera träskyddsmedel på trallen för att ge den extra skydd. Behandla trallen en gång om året för att säkerställa att den håller sig i god kondition.